Persoonlijke Therapieën

Introductie - Het fenomeen ‘concentratie’
1. Relatietherapie
2. Therapie voor individuen
3. Therapie voor jongeren

bx

Introductie - het fenomeen ‘Concentratie’

Je weet natuurlijk dat je je aan het concentreren bent, terwijl je dit leest. Dit concentreren is een noodzaak om te kunnen begrijpen wat je leest, want zonder deze concentratie weet je niet wat hier staat. Dit ‘weten’ is echter onbewust. Als je vitaal bent en dingen interessant vindt, is je concentratieboog over het algemeen groot.
Als de tekst echter vervelend is of als je ergens kriebel hebt, dan neemt je concentratie af. De kans is groot dat je dan een paar zinnen leest zonder dat de inhoud ervan tot je doorgedrongen is. Bij zaken die je voor je werk, je thuissituatie of voor jezelf wilt doen, kan dit dan tot frustraties en moeilijkheden leiden.
Hoe beter je concentratie is, hoe beter je je voelt. Voel je je beter, dan word je gezonder. Hoe gezonder je wordt,
hoe helderder, efficiënter en intensiever je datgene aan kunt waarmee je bezig bent.
Het vergroten van je concentratie is een proces dat getraind kan worden. Na veel oefenen wordt jouw concentratie dan een vaardigheid dat je zelf in de hand hebt en in elke situatie kunt inzetten naar gelang de eigen behoefte.


b x

1. Relatietherapie

Heb je wel eens het gevoel dat je partner je van alles verwijt of je te vaak kritiek geeft? Of dat je zelf veelvuldig in de tegenaanval schiet en eigenlijk niet naar je partner kunt luisteren?

Communicatie en zelfreflectie
Werken aan relatieproblemen begint met het onderzoeken van hoe je met elkaar communiceert. In de therapie wordt in eerste instantie gewerkt aan het reflecteren over jezelf. Dit is de vaardigheid om in te zien hoe je praat, hoe je luistert, welke woorden je gebruikt, of je te emotioneel bent, de ander wilt overtuigen, ongeduldig bent of eigenlijk steeds boos of teleurgesteld bent. Of tijdens zelfreflectie kan blijken dat je juist erg weinig praat, onverschillig lijkt en alles binnen houdt. Tijdens zelfreflectie leren beide partners enerzijds hoe ze naar de ander communiceren en anderzijds wat hun primaire gedrag is als de ander naar hen communiceert.

Praktische oefeningen
In het vervolg van de therapie, wordt aan de hand van praktische oefeningen een omgeving gecreëerd waarin partners vanuit een ander gezichtspunt naar elkaar leren kijken. Men leert storende gewoonten te benoemen en de verhoudingen tussen elkaar helder te maken. Uitgangspunt hierbij is hoe partners veranderingen kunnen brengen in de gewoonten waarin ze vastzitten. Het gaat er dan niet om deze gewoonten te gaan onderdrukken of dat men 'moet veranderen'. Tijdens de therapie leren partners door middel van praktische oefeningen nieuwe vaardigheden aan, waardoor ze niet in oude valkuilen hoeven te vervallen. Hierdoor kan men met meer openheid en begrip, op een liefdevolle manier met elkaar omgaan.

 

 * Wil je meer informatie, neem dan geheel vrijblijvend contact op

 

Naar boven
bx

2. Therapie voor individuen

Voor individuen is de therapie zo ingericht dat men deels met de concentratie oefeningen werkt en deels gesprekken voert over de moeilijkheden waar men in het dagelijkse leven tegen aanloopt. De therapie gaat er vanuit dat alleen de mens zelf veranderingen in zichzelf kan brengen, en dat hij daarvoor tijdens de therapie ‘vaardigheden’ kan ontwikkelen om steeds zelfstandiger zijn eigen leven weer te kunnen leiden en te sturen.
Er wordt in de therapie uitgegaan van een actieve houding van de cliënt en de wil en bereidheid om werkelijk iets aan de eigen onvermogen te doen.
Gerichte concentratie, sociaal-communicatieve vaardigheden en persoonlijke zelfsturing worden ontwikkeld. Het unieke van deze training is dat er niets afgeleerd hoeft te worden. Storende en vastgeroeste gewoontes worden bekeken en door middel van oefeningen omgevormd tot nieuwe handvaten.

Naar boven
bx

3. Therapie voor jongeren

Meeste jongeren lijden aan onbegrip van volwassenen, verveling, onrust, begeerte naar avontuur, onverteerde emoties, gepest worden of willen pesten en missen ze diepe gesprekken. Ook lijden ze aan problemen op school, ongemotiveerdheid voor leren en huiswerk en hebben ze een korte concentratieboog.
Tijdens de therapie kunnen ze zich ongestoord uiten en gehoord worden door een objectief en onbevangen persoon die volledige aandacht voor ze heeft. Daarnaast wordt vooral gewerkt aan de opbouw van hun persoonlijke structuur door bijvoorbeeld te leren omgaan met de tijd door het maken van een concrete agenda. Ze leren zich te interesseren voor zichzelf en de omgeving en ontdekken daardoor hoe ze in de groep functioneren en leren ze om de juiste keuzes te maken op de juiste tijd.

Naast deze individuele begeleiding, wordt er ook samen met de ouders gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge verhoudingen tussen de ouders en het kind. Is het kind in ernstige problemen met schoolleiding of justitie geraakt, dan is mediating ook mogelijk. Maar in de praktijk is gebleken dat meestal een intensieve begeleiding veel kan veranderen.

 

 

Naar boven
b

 

x