Pedagogische trainingen:    

Oudercursussen

Concentratietrainingen voor studenten en medewerkers

Studenten
Medewerkers
Workshops op aanvraag
- Aandacht voor het kind
- Aandacht voor de jaarfeesten.
- Workshops voor leraren.

 

bx

STUDENTEN

Met studenten wordt er in blokken gewerkt aan de 6 concentratie oefeningen.
Er wordt er van uit gegaan dat ieder mens vaardigheden bewust kan aanleren waardoor hij spierkrachten ontwikkeld op de ziele -emotionele gebied, opdat hij zelfstandig zijn eigen leven kan leiden en zichzelf kan sturen. Voor studenten is dat een directe hulp bij studie vaardigheden die hij via de oefeningen kan vergroten en onder de knie kan krijgen.
Zo helpt de denkoefening bij het helder denken, bij het vergroten van de concentratie het logisch denken en tevens sneller dingen kunnen overzien. Het bevordert een helder geheugen.
De wils oefening zorgt voor een logisch handelen. Men leert al snel goed te plannen en deze ook uit te voeren. Men leert datgene op zich te nemen wat ook mogelijk is. Daardoor vermijdt men stress, en onnodige achterstand. De gevoelsoefening leert de student zich te verheffen boven sympathie en antipathie. Door zijn eigen emoties te leren benoemen en ze na een oefenproces te kunnen omvormen leert de student zijn emoties kennen en daar goed mee om te kunnen gaan.
Positiviteit, Onbevangenheid en Harmonie zijn de bouwstenen van de sociale omgang tussen jezelf en je medemens. Ieder opleiding heeft baat bij studenten die gemotiveerd, gericht en zelfstandig kunnen studeren. Daar dragen deze concentratie oefening aan toe.


Naar boven
bx

MEDEWERKERS
Te denken valt aan een studiedag, opmaat, studieweekend of korte cursus bij de pedagogische vergadering.

 1. Introductie: de zes concentratie oefening als basis voor een evenwichtig uitgangspunt.
 2. De werking van de Organen: Hart, Nieren, Lever en Longen, als basis voor de 4 temperamenten.
 3. De verhouding en betrokkenheid tussen leraar, ouder en het kind.
 4. De 12 Dierenriem spreuken voor het versterken van het ik.
 5. Jaarfeesten vernieuwd door ze te verbinden met sprookjes.
 6. De driegeleding oer principes: vrijheid, gelijkheid en broederschap in de gemeentevorming van de school.


Naar boven
bx

WORKSHOPS OP AANVRAAG: xxxAANDACHT VOOR HET KIND.    

 1. Wat moet het kind ontwikkelen in zijn verschillende ontwikkelingsfasen, totale beeld.
 2. De ontwikkelingsfasen van het kind en het omgaan met het kind in die fasen. Praktische voorbeelden.
 3. Waarnemen, hoe neemt het kind waar, hoe neemt de volwassene waar, Sympathie / Antipathie als oerkrachten en hun werking op ons leven.
 4. Rust, evenwicht, zekerheid en tevredenheid: hoe maak ik deze tot grond houding in het leven van mij en mijn kind?
 5. Nee zeggen, bij welke leeftijd en waarom?
 6. De constitutie van het kleine kind.  0 – 7    jaar   
 7. De vier temperamenten.                7 –14   jaar
 8. De zeven zieletypen                     14 – 21  jaar 
 9. De Adolescent heeft zijn lichamelijke en ziele ontwikkeling gehad en komt nu in het gebied van zijn Geest. Wat kan ik hem bieden? Geslachtsrijpheid, en hoe er mee om te gaan.
 10. De Wil van de mens in een ontwikkeling van 7 fasen.
 11. Lopen, Spreken, Denken in de eerste levensjaren.
 12. Het drieledig mensbeeld van de mens.
 13. Het vierledig mensbeeld van de mens.
 14. Waar dienen de 6 concentratieoefening toe ?
 15. Zintuigen: de functie van de fysieke zintuigen, de geestelijke zintuigen, en de werking van de prikkels in de omgeving op het kind.

 

Naar boven
bx

WORKSHOPS OP AANVRAAG: xxxAANDACHT VOOR DE JAARFEESTEN:

Nieuwe invulling voor de jaarfeesten.
De jaarfeesten dienen als “geboorte” momenten voor de bewustwording van de mens.
Hoe ga je innerlijk – meditatief om met de jaarfeesten.
Nieuwe invulling van jaarfeesten aan de hand van de 12 dierenriem – deugden en de bij behorende sprookjes.
De diepere indruk die het jaarfeest op het wezen van het kind maakt. Geloof, Liefde, Hoop, drie stoffen van het menselijke leven. Religiositeit in het leven van het kind.

 

Naar boven
bxx

WORKSHOPS OP AANVRAAG: xxxWORKSHOPS VOOR LERAREN:
Te denken valt aan een studiedag, opmaat, studieweekend of korte cursus bij de pedagogische vergadering.

 1. Introductie: de zes concentratie oefening als basis voor een evenwichtig uitgangspunt.
 2. De orgaan werking als basis voor de 4 temperamenten.
 3. De 12 deugden mediteren voor het versterken van het ik.
 4. Jaarfeesten met de betreffende deugden en sprookjes bestuderen, als een basis voor een spirituele achtergrond in het leven van de school.
 5. De verhouding en betrokkenheid tussen leraar, ouder en het kind.
 6. De driegeleding oer principes: vrijheid, gelijkheid en broederschap in de gemeentevorming van de school.

 

 

 

Naar boven
b

 

x