Pedagogische trainingen:           

Concentratietrainingen voor studenten en medewerkers

 

Oudercursussen

1: Ontwikkelingfasen van het kind

2: Opvoeden, hoe doe je dat?!

3: ‘De vier temperamenten’

 


b
x

OUDERCURSUS 1: ONTWIKKELINGSFASEN VAN HET KIND

Tijdens deze cursus leer je beter naar jezelf te kijken waardoor je een bepaalde mate van vrijheid ontwikkelt, die je in staat stelt om naar de behoeften van je kind te kijken. Hiernaast zullen de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind behandeld worden. Ook bespreken we praktische benaderingen voor opvoedingsvragen.

Het eerste uur zullen we  ons bezighouden met:

1. Het leren richten en verdiepen van de eigen aandacht door het beoefenen van de concentratie oefeningen.
2. Onze aandacht door zelfreflectie leren richten op het proces van zelfbewustwording.
3. Hoe je de oefeningen kan toepassen in het dagelijks leven.

Het tweede uur zullen we thema’s over het kind behandelen, zoals:

1. De ontwikkelingsfasen van het kind.
2. Wat is werkelijk nodig voor de ontwikkeling van het kind?
3. Welke omgeving heeft het kind nodig? Wat stimuleert het, wat stoort het en brengt schade aan zijn
---ontwikkeling?
4. Hoe kan ik het kind begeleiden vanuit zijn behoeften?
5. Warmte, voeding, speelgoed. De werking van kleuren, materialen en hun invloed op het kind.
6. Vragen van de deelnemers.

Deze cursus is bedoeld voor ouders, verzorgers en een ieder die met kinderen werkzaam is.

Duur 7 avonden
Tijd 19.30 - 21.30 uur
Deelnemers minimaal 8
Tijd en plaats: In overleg kan de cursus in elke stad gegeven worden.

Naar boven
bx

OUDERCURSUS 2: OPVOEDEN, HOE DOE JE DAT ?!

Kinderen van deze tijd vragen om bewustzijn. Aan de hand van thema's gaan we met elkaar overleggen en praktische oplossingen vinden op onze vragen, zoals:

- Hoe zorg ik voor rust, evenwicht, zekerheid en tevredenheid als grondhoudingen in het leven van mijn kind?
- Hoe kan ik mijn kind zo begeleiden dat het ’t vermogen ontwikkelt zijn innerlijk evenwicht te vinden?
- Hoe is de relatie tussen mij en mijn kind?
- Zijn er problemen in de omgang tussen mij en mijn kind?
- Waar moet ik op letten tijdens de verschillende stadia in de ontwikkeling van mijn kind?
- In iedere levensfase worden er andere eisen aan mij, als opvoeder gesteld, hoe doe ik dat?

Deze cursus is bedoeld voor ouders, verzorgers en een ieder die met kinderen werkzaam is.

Duur 7 avonden
Tijd 19.30 - 21.30 uur
Deelnemers minimaal 8
Tijd en plaats: In overleg kan de cursus in elke stad gegeven worden

Naar boven
bx

OUDERCURSUS 3:  ‘DE VIER TEMPERAMENTEN’

Er zijn vier temperamenten die ieder mens in zich draagt. Over het algemeen overheerst één temperament en bepaalt deze de grondstemming van de mens. Deze vier temperamenten zijn verbonden met de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.

Samen kijken we tijdens deze oudercursus naar de invloeden die de vier temperamenten afzonderlijk op het kind uitoefenen. Specifieke eigenschappen die bij de verschillende temperamenten horen, kunnen het kind mee- of tegen zitten. Als ouder of opvoeder staat ons de taak het kind te behoeden dat het niet overheerst wordt door één temperament en daardoor eenzijdig wordt.

Wat zijn de vier temperamenten, en wat is het voordeel om je daarmee bezig te houden? Tijdens deze oudercursus zullen drie docenten uitleg geven op deze vragen en de vier temperamenten vanuit verschillende aspecten belichten.

Eerste twee keren:
De docent opvoedkunde legt uit hoe de vier temperamenten de grondstemming van het kind bepalen. Met elkaar wordt besproken en geoefend om inzicht te krijgen bij het omgaan met de verschillende temperamenten.

Derde en vierde keer:
De schilderdocent geeft de mogelijkheid om de verschillende temperamenten te beleven via de schilderkunst (er is hiervoor geen schilderervaring nodig). Samen met de docent opvoedkunde worden ervaringen uitgewisseld.

Vijfde en zesde keer:
De toneeldocent gaat de opgedane kennis en beleving in de ervaring brengen door middel van de vier temperamenten met de groep in toneelvorm uit te beelden (er is hiervoor geen spelervaring nodig). Samen met de docent opvoedkunde worden ervaringen uitgewisseld.

De zevende keer:
Met de docent opvoedkunde zal gezamenlijk teruggeblikt worden op de opgedane ervaringen tijdens de voorgaande keren. Ook zal aandacht besteed worden dat elke deelnemer aan het einde van de oudercursus een helder beeld krijgt van de vier temperamenten. Tijdens elke les kunnen vragen van deelnemers beantwoord worden.

Deze cursus is bedoeld voor ouders, verzorgers en een ieder die met kinderen werkzaam is.

Duur 7 avonden
Deelnemers minimaal 8
Tijd en plaats: In overleg kan de cursus in elke stad gegeven worden

 

 

Naar boven
b