x

xhome

x

Het boek – ‘Concentratie’ - Een praktische weg naar evenwicht, effectiviteit en zelfsturing - beschrijft een concentratietraining die je helpt vanuit nieuwe gezichtspunten positieve gewoonten op te bouwen. Kleine praktische oefeningen en zelfreflectie bevorderen het proces. Een proces van bewustwording ontstaat bij de belangrijkste gebieden; denken, voelen en handelen. Het bestuderen van deze drie gebieden kan gedaan worden aan de hand van de zes concentratieoefeningen. Daarmee onderzoek je stap voor stap de zes gebieden die de basis vormen van je handelwijze. Deze gebieden zijn: denken, willen, voelen, positiviteit, onbevangenheid en harmonie. De oefeningen kunnen gemakkelijk in het dagelijkse leven ingevoegd worden.

Dit boek is bedoeld als een praktisch handboek om ondersteuning te bieden wanneer je veranderingen wil aan-brengen in je dagelijkse leven. Door het doen van verschillende doelgerichte oefeningen, krijg je op een bewuste manier inzicht in je automatische handelwijze. Naast het feit dat je je bewust wordt van deze  automatismen en gewoonten, bouw je door het oefenen vaardigheden op die je stimuleren en helpen om het proces van veran-dering op gang te brengen. Zo leer je evenwichtig in het leven te staan en creëer je op een zelfstandige manier een gezonde energiehuishouding, waardoor je je handelwijze steeds beter zelf kunt sturen. Dit evenwicht geeft je de mogelijkheid om met meer plezier, tevredenheid en enthousiasme in het leven te staan.

Ieder mens is onderhevig aan een natuurlijke ontwikkeling en daarnaast leer je van het leven zelf. Tegenwoordig is het leven zeer ingewikkeld en wordt er van je verwacht dat je overal een antwoord op hebt en alles kunt hanteren. De hoeveelheid aan indrukken en afleidingen beïnvloeden daarnaast je handelen en reacties maar al te vaak. Dit kan tot gevolg hebben dat je jezelf voortdurend voorbij rent. Wil je zelf de leiding geven aan je eigen leven, dan is het onontkoombaar om op een bewuste manier te werken aan zelfontwikkeling.

Het boek ‘Concentratie’ is geschreven vanuit het onderzoeksgebied van de spirituele psychologie, waarin onder-zocht wordt hoe de verhoudingen tussen lichaam, ziel en geest in een harmonische samenwerking kunnen worden gebracht. Een optimale samenwerking tussen deze drie gebieden draagt bij aan een algeheel innerlijk evenwicht en biedt de mogelijkheid tot zelfsturing. Wanneer je deze samenwerking bewust tot stand kunt brengen, bevordert dit helderheid in je denkprocessen, evenwicht in je gevoelsleven en doelgericht handelen. Dit kun je op een zelfstandige manier ontwikkelen door het doen van de praktische concentratieoefeningen die in dit boek worden beschreven. Je ontwikkelt hierdoor op een onafhankelijke manier een palet aan vaardigheden waardoor je je talenten en je onvermogen objectief leert waarnemen. Dit bevordert zelfkennis en geeft je de mogelijkheid om reële keuzes te maken die in het heden bij jou passen. De inzet van de zelf opgebouwde vaardigheden draagt ertoe bij dat je zelfbewust, flexibel en gericht in de wereld kunt staan.