Concentratie-training

1. Concentreren, hoe doe je dat?!
2. Levensthema’s & concentratieoefeningen
3. Concentratie          
4. Opleiding ‘Concentratietraining’

 

g

1. Concentreren, hoe doe je dat?!

Heb je wel eens concentratie problemen? ’t Gevoel dat je dingen niet redt? Geleefd wordt door je omgeving? Moeilijk keuzes kan maken? Deze training biedt je hiervoor praktische oefeningen.

In de ‘Concentratie Training’ worden er zes concentratie oefeningen behandeld, die je kunnen helpen het juiste evenwicht te verkrijgen tussen je innerlijke wereld en de buitenwereld. De mens kan alleen in zichzelf de middelen vinden om zijn concentratievermogen te ontwikkelen. In de cursus leer je je aandacht naar binnen te richten en de zes concentratie oefeningen te trainen zodat je ze vervolgens in de praktijk kan brengen. Als je deze oefeningen (ook in het boek ‘Concentratie’ beschreven,) bewust traint, ontwikkel je vaardigheden die je in je dagelijkse leven kunt toepassen. In plaats van door de omgeving geleefd te worden, ga je vanuit jezelf handelen. Zo leer je zelfkennis ontwikkel je evenwicht, vind je rust en verhoog je je vitaliteit.

In de ‘Concentratie-Training’ wordt iedere oefening afzonderlijk tijdens een periode van zeven lessen behandeld. Na het beoefenen van de eerste vijf oefeningen, wordt in de Harmonie-oefening alle voorgaande oefeningen bij elkaar gebracht.

 

1) de DENK-oefening xxxxxxx xxxxx - Concentratie in het denken. 
2) de WILS-oefening xxxxxxx xxxxxx- Daadkrachtig worden in planning en uitvoering.
3) de GEVOELS-oefening xxxxxxx xx - Van vaste emotie-gewoontes, naar vrije keuzes.
4) de POSITIVITEITS-oefening xxxxx - Door het negatieve heen het positieve herkennen. 
5) de ONBEVANGENHEIDS-oefeningx- Onbevangen de ander kunnen waarnemen. 
6) de HARMONIE-oefening xxxxxxxx - Nieuwe levensinstelling vanuit deze oefeningen.

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich voor deze materie interesseert en daadwerkelijk met de oefeningen aan de slag wil gaan. Omdat het hier een lange oefenweg betreft, oefenen en bespreken we in de eerste cursus de denk-oefening in detail, terwijl de andere vijf oefeningen kort belicht worden. In de vervolgcursussen worden dan de volgende vijf oefeningen beoefend en behandeld.

Duur : 49 avonden
Tijd : 19.30 – 21.00 uur 
Dag : In overleg
Plaats : In overleg

In overleg kan de cursus in elke stad gegeven worden, als er minimaal 10 cursisten geïnteresseerd zijn.


Naar boven
g

2. Levensthema’s & concentratieoefeningen

Door een praktische kijk op je huidige gewoontes, bewustwording en het ordenen daarvan, wordt je gemotiveerd om aan nieuwe, positieve en gezonde gewoontes te werken.

Onze gewoonten bevinden zich in drie gebieden.
In het mentale gebied als denkgewoontes.
In het emotionele gebied in de vorm van gevoelsgewoontes.
In het doe-gebied als handelingsgewoontes.

We zullen in een reeks avonden met deze verschillende gebieden werken om hierin beter inzicht te krijgen en ze tot bewustzijn te brengen. Hierdoor komt men tot een praktische gewoontevorming.

- Hoe ga je om met je eigen energieën?

- Afronding, bewuste terugblik op de opgedane ervaringen. Vooruitblikken naar de toekomst.

- Hoe zorg je voor rust, evenwicht, zekerheid en tevredenheid in jezelf?

- Vormen van onrust en stress, hoe zien die er bij jou uit?

- De wil van de mens in een ontwikkeling van zeven fasen.

- Hoe handel je in je dagelijkse leven?

- Hoe richt je jouw agenda zo in dat je de hele dag vanuit positieve energie bezig bent?

- Bespreking van de opgedane ervaringen bij het maken van de bovengenoemde ’agenda’s.’

- ‘Waarnemen’, hoe doe je dat?

- Hoe ga je om met potentiële conflict situaties?

- Sympathie / Antipathie als oerkrachten en hun werking.

- Sympathie / Antipathie, hoe uiten deze zich in je gewoonten.

- Wat doe je als je te Bang of te Bedroefd bent? Gesprek over Uitbalans raken.

- Wat doe je als je Boos, of te Blij bent? Hoe verander je je gewoontes?

- Boosheid, te Blij zijn, Bedroefdheid of te Bang, hoe ‘organiseer’ je deze zelf?

- Innerlijke discussies? Welke emotie bepaald wat je gaat doen?

 

Duur 20 avonden, in overleg

Tijd 19:30 - 21.30 uur

Deelnemers minimaal 15 

Dag In overleg (om de week)

Plaats In overleg

 

In overleg kan de cursus in elke stad gegeven worden, als er minimaal 15 cursisten geïnteresseerd zijn.

Naar boven
g

3. Concentratie

Korte beroepsmatige training voor leraren, therapeuten, artsen en verpleegkundigen.

Het belang van concentratietraining voor de eigen opvoeding, het omgaan met kind, patiënt of medewerker.

Doel van de opleiding: De concentratieoefeningen concreet in de praktijk te brengen, binnen de verschillende werkgebieden van therapeutische en educatieve beroepen.
In de training worden drie hoofdgebieden onderscheiden waarop men zelf kan sturen:
1. Het DENKEN: Wij onderzoeken hoe iemand zijn aandacht richt.
2. Het GEVOEL: Wij bekijken hoe het contact is met collega’s en managers.
3. Het HANDELEN: Wij bestuderen hoe iemand dingen doet.

Thema’s die ook behandeld worden zijn:
* Hoe ga ik om met mijn energie
* Hoe plan ik mijn werk en mijn pauzes en rustdagen
* Hoe ga ik om met potentiële conflictsituaties
* Wat doe ik als emoties met me op de loop gaan

Duur 12 keer
Dag In overleg (Om de week) 18:45-21.15
Waar In overleg 

In overleg kan de cursus in elke stad gegeven worden, als er minimaal 9 cursisten geïnteresseerd zijn.

Naar boven
g

4. Opleiding ‘Concentratietraining’

Lange beroepsmatige training voor leraren, therapeuten, artsen en verpleegkundigen

Doel van de opleiding:
De opleiding heeft tot doel om de concentratie oefeningen concreet in de praktijk van het dagelijkse leven te brengen. Daarnaast ook binnen de verschillende werkgebieden van de therapeutische- en educatieve beroepen.

Voor wie is deze opleiding:
De opleiding is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is, maar ook voor ouders, leraren, therapeuten, artsen, bedrijfsadviseurs, en/of een ieder die werkzaam is in de gezondheidszorg, het onderwijs en/of in andere sociale sectoren.

Duur en Structuur van de opleiding:
De beroepsopleiding wordt één keer per week gegeven, 49 keer in totaal. De opleiding begint met 1.5 uur ver-dieping van de oefeningen en theorie. Na een pauze gaan we verder met 1.5 uur concentratieoefeningen. In overleg kan de cursus in elke stad gegeven worden , als er minimaal 9 cursisten er aan willen deelnemen.

Progamma deel 1: Verdieping van de oefeningen en theorie

Tijdens het eerste deel van de opleiding, zullen we grondig onderzoek doen naar de achtergrond van het ontstaan van de mens en intensief bezig houden met zijn verleden, heden en toekomst. Het Antroposofische mens beeld en diens verschillende facetten zullen ons tot een groter inzicht leiden, waardoor we tot meer praktische toepassingen en oplossingen kunnen komen, die we in ons werk en dagelijkse leven kunnen gebruiken en uitoefenen.

Thema’s die behandeld worden Studie-inhoud
Het ontstaan van de mens. Hoe breng ik de concentratieoefeningen in de praktijk van het dagelijkse leven en van mijn werk?
Het 2-ledig, 3-ledig, 4-ledig mensbeeld. De ontwikkelingsfasen van de mens en het kind. De vier temperamenten. De zeven ziele-typen(Planeten). Boekbesprekingen aan de hand van readers. Oude gewoonten als storende elementen. Orgaanpsychologie. Wereld geschiedenis; ontstaan van de aarde. Functie van Woede, Waarheid en Eerbied.

Progamma deel 2 : Concentratieoefeningen

Het tweede deel van de opleiding is een praktisch deel, waarin je zelf gaat werken met concentratie oefeningen.

1) de DENK-oefening xxxxxxx xxxxx - Concentratie in het denken. 
2) de WILS-oefening xxxxxxx xxxxxx- Daadkrachtig worden in planning en uitvoering.
3) de GEVOELS-oefening xxxxxxx xx - Van vaste emotie-gewoontes, naar vrije keuzes.
4) de POSITIVITEITS-oefening xxxxx - Door het negatieve heen het positieve herkennen. 
5) de ONBEVANGENHEIDS-oefeningx- Onbevangen de ander kunnen waarnemen. 
6) de HARMONIE-oefening xxxxxxxx - Nieuwe levensinstelling vanuit deze oefeningen.

Duur 49 keer
Tijd In overleg
Dag Iedere Week in overleg
Plaats In overleg
Ter informatie De beroepsopleiding wordt vaak door werkgevers vergoed. Gespreide betaling is mogelijk.

In overleg kan de cursus in elke stad gegeven worden, als er minimaal 10 cursisten geïnteresseerd zijn.

 

 

Naar boven
g