Bedrijfstrainingen

Concentratietraining voor bedrijven

Advies aan managment & intervisie


r
x

Introductie - Stress en prestatiedruk leiden tot ziekteverzuim

Stress en Prestatiedruk zijn fenomenen waar veel werknemers tegenwoordig mee te maken hebben. Het in hoog tempo onder druk presteren vergt helaas vele slachtoffers. Onlangs heeft TNO, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken, de gezondheidsschade en kosten van Stress en RSI onderzocht. Hun conclusies zijn onder andere dat: ‘de werkdruk te hoog is’, ‘men last heeft van agressief gedrag van klanten en/of pesterijen van collega’s’ en ‘men lijdt aan eentonig werk’. Dit resulteert in een groot ziekteverzuim en een verminderde arbeidsproductiviteit.

Lage energie leidt tot verminderde productiviteit

Naast Stress en Prestatiedruk, wil ik de aandacht richten op een ander belangrijk fenomeen: medewerkers benutten hun talenten door interne en externe afleidingen niet optimaal. Men wordt daardoor negatief, lusteloos en onzeker, wat weer resulteert in een verlaagde energie waardoor de persoonlijke gerichtheid en uiteindelijk de productiviteit van de werknemers vermindert.

Concentratie training leidt tot gezonde werkperspectieven

Tijdens de trainingen, gaat het vooral om vanuit nieuwe ingangen positieve gewoontes op te bouwen. Dit door middel van groepsgesprekken en concentratieoefeningen die de medewerkers zelfstandig gaan beoefenen. We werken vanuit verschillende vragen zoals:

‘Wat kan je op een werkdag aan?’ zodat uitputting en fysieke klachten voorkomen zullen worden.
‘Hoe is jouw sociale contact met collega’s?’ zodat miscommunicatie, spanningen en onbegrip de goede sfeer op het werk niet zullen beïnvloeden.
‘Hoe kan je je concentratieboog vergroten?’ zodat je vitaal en helder je werk kan doen.

Naar boven
rx x

Concentratietraining

De drie maanden durende ‘Concentratie Training’ heeft tot doel om nieuwe, positieve en effectieve gewoontes aan te leren. Gerichte concentratie, sociaal-communicatieve vaardigheden en persoonlijke zelfsturing worden ontwikkeld, waardoor ziekteverzuim, prestatiedruk en stress verminderen.

Het unieke van deze training is dat er niets afgeleerd hoeft te worden. Storende en vastgeroeste gewoontes worden bekeken en door middel van oefeningen omgevormd tot nieuwe handvaten.

Door een praktische kijk op de huidige gewoontes, bewustwording daarvan en het aanleren van gezonde gewoonten op het mentale, het emotionele- en het uitvoerende gebied, bevordert de ‘Concentratie Training’ de werkgerichtheid en het welzijn van uw werknemers.

Onderwerpen binnen de training zijn:

Hoe ‘creëert’ de werknemer zelf zijn eigen stress, ontevredenheid en negativiteit?
Hoe ‘verliest’ de werknemer zijn gezonde energie?
Hoe kan de werknemer zijn agenda zo inrichten dat hij effectief werkt?
Motivaties om aan nieuwe, positieve en gezonde gewoontes te werken.

Naar boven
rx

Advies aan managment & intervisie

De ‘Concentratie training’ is een training die is samengesteld voor uw medewerkers. Terwijl de medewerkers de ‘Concentratie training’ volgen, is het aan te raden om met het management team te werken aan mogelijke ‘Personeels Problematiek’:

1. Verzuim.
2. Ziekte.
3. Negativiteit.
4. Werksfeer: partijdig zijn, uitsluiten, pesten.
5. Korte concentratieboog, ongeïnteresseerdheid, ongemotiveerdheid voor het werk.
6. Goede invulling van pauzes.
7. Teambuilding.

Advies op aanvraag
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om bij andere problemen en situaties advies te krijgen.

Naar boven
r